Żywy Różaniec oznacza:

 1. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.
 2. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy - wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. (...)
 3. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec - dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

 

Historia

Żywy Różaniec swoje powstanie zawdzięcza Paulinie Jaricot (1799 - 1862). Przekonana o tym, że dobre uczynki znaczą niewiele, jeśli nie wspiera ich modlitwa, wymyśliła w 1825 r. żywy różaniec, coś co było bardzo praktyczne i odpowiadające duchowi czasu. Jaricot zakładała grupy, składające się z 15 osób, z których każda odmawiała codziennie jedną z piętnastu tajemnic różańcowych. Do swojego brata Phileasa, kapłana, napisała, że "będzie to armia dobrych mocy". Wkrótce Żywy Różaniec stał się bardzo popularny w całej Francji, a jeden z biskupów, zdumiony religijnym ożywieniem w swojej diecezji, napisał: "Przypisuję to działaniu Żywego Różańca". Zataczał on coraz szersze kręgi. Dwa lata po jego powstaniu istniało już 150 grup, a wielu francuskich biskupów przeszczepiło ideę Żywego Różańca do swoich diecezji. Papież Leon XII w 1827 r. pobłogosławił to dzieło, a Grzegorz XVI wydał dokument zatwierdzające Stowarzyszenie Żywego Różańc

a. Kilka lat po powstaniu Żywego Różańca, tylko w samej Francji, należało do niego ponad 3 mln wiernych

W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, został zatwierdzony przez Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego (fragmenty)

 

Róże w parafii św. Antoniego w Suszu

W naszej parafii mamy żeńską Różę świętego Antoniego oraz Różę Chorych św. Brata Alberta. Zawiązały się one w październiku 2005 roku w czasie gdy proboszczem parafii był ks. Jerzy Pawelczyk. Róże przewodzą zelatorki, odpowiedzialni za zmianę tajemnic, kompletność grupy, a także za systematyczne odmawianie całego różańca przez Różę. Róże odmawiają codziennie różaniec w intencjach ogólnych, najczęściej miesięcznych, dotyczących najczęściej całego kościoła lub parafii. W intencji członków Róży i ich rodzin oraz w intencji danego miesiąca, w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 17.00 odprawiana jest Msza święta. Bezpośrednio po mszy świętej w Katolickim Centrum Kultury następuje spotkanie formacyjne podczas którego śpiewamy pieśni, rozważamy tajemnice różańcowe, słuchamy słowa głoszonego przez kapłana, no i oczywiście wymieniamy się tajemniczkami różańca. Róże Różańcowe są nie tylko wspólnotą modlitewną ale i ludzką. Wspólnota ludzka, to wzajemne wspieranie się członków Róży w codziennych sprawach zarówno osobistych czy rodzinnych, jak też w działaniu na rzecz wspólnoty parafialnej.

W środę 31 października 2007 roku w naszej parafii zawiązała się nowa (trzecia) Róża Różańcowa im. Świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Jest to owoc październikowych modlitw. Kolejne dwadzieścia osób podejmuje trud i przywilej codziennej, wiernej odpowiedzi na prośbę Matki Bożej kierowaną w każdym Jej objawieniu - "Odmawiajcie różaniec". Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

Jednym z pierwszorzędnych celów Żywego Różańca jest wynagradzanie Bogu za popełnione zło i wezwanie do nawrócenia. Celem drugim - stopniowe ożywianie wiary w duszach wiernych; trzecim - uzyskanie nawrócenia grzeszników i zachowanie zawsze czystej wiary.Codzienne rozważanie jednej tajemnicy różańcowej (1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu...) nie jest wysiłkiem ponadludzkie możliwości a czyni w nas, wokół nas i w całym świecie wiele dobra. Dlatego zachęcamy do wpisywania się na listy chętnych przystąpienia do Żywego Różańca (może uda się nam zawiązać kolejną czwartą Różę Różańcową, lista leży na stoliku z tyłu kościoła).

"Otoczmy nasze umysły i serca różańcem jak puklerzem nie do przebicia; niech nas zjednoczy ściślej niż kiedykolwiek miłością Jezusa Chrystusa". (Sługa Boża Paulina Maria Jaricot - założycielka Żywego Różańca)

 

Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota)

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie,
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety,
 3. Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem,
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni,
 5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

image004

 

Tajemnice światła (czwartek)

 1. Chrzest Pana Jezusa,
 2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej,
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia,
 4. Przemienienie na górze Tabor,
 5. Ustanowienie Eucharystii.

 

Tajemnice bolesne (wtorek, piątek)

 1. Modlitwa Pana Jezusa w ogrójcu,
 2. Biczowanie Pana Jezusa,
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa,
 4. Droga krzyżowa,
 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

 

Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa,
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa,
 3. Zesłanie Ducha Świętego,
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi.

 

Różaniec można odmawiać codziennie w całości, i nie brak takich, którzy to czynią z godną pochwały wytrwałością. Wypełnia on w ten sposób modlitwą dni tak wielu dusz kontemplacyjnych albo towarzyszy osobom chorym czy w podeszłym wieku, które dysponują dużym zasobem czasu. Jest jednak oczywiste - i to tym bardziej, jeśli doda się nowy cykl "tajemnice światła" - że wielu wiernych będzie mogło odmawiać tylko jego część według pewnego porządku tygodniowego. Ten rozkład prowadzi do nadania poszczególnym dniom tygodnia swoistego duchowego "kolorytu", podobnie jak liturgia nadaje go różnym okresom roku liturgicznego.

 

Obowiązki w Żywym Różańcu

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (...)

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 •  w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

 

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec święty, dane błogosławionemu Alanowi de la Roche.

Znany w historii apostoł różańca św. i założyciel bractw różańcowych - bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej następujące obietnice, przekazywane w tradycji zakonu dominikańskiego:

 1. Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą odmawiając różaniec św. otrzymają pewną szczególną łaskę.
 2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój różaniec przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
 3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
 4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
 5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec - nie zginie.
 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec św., rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
 7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
 8. Chcę, aby odmawiający mój różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach świętych.
 9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
 10. Prawdziwi synowie mego różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
 11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz - otrzymasz.
 12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
 13. Uzyskałam u syna mojego, aby wpisani do bractwa mojego różańca - mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.
 14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, syna mojego jednorodzonego.
 15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

 

ZMARLI CZŁONKOWIE  ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Lp

Imię i Nazwisko

Rok śmierci

1.

Zofia Brudzińska

+ 2006

2.

Franciszka Piotrowska

+ 2006

3.

Stanisława Kucharczyk

+ 2006

4.

Genowefa Krakowiak

+ 2006

5.

Teresa Lasak

+ 2007

6.

Maria Dymkowska

+ 2008

7.

Zofia Wiraszka

+ 2008

8.

Zofia Głowacka

+ 2008

9.

Zofia Brzuska

+ 2008

10.

Władysława Kucharska 

+ 2009

11.

Helena Skorczewska

+ 2010

12.

Jadwiga Dąbrowska

+ 2010

13.

Stanisława Ferenc

+ 2010

14.

Jadwiga Lizińska

+ 2010

15.

Maria Barbarewicz

+ 2011

16.

Marianna Chyb

+ 2012

17.

Zygmunt Liziński

+ 2012

18.

Helena Kobylska

+ 2013

19.

Władysław Kucharczyk

+ 2013

20.

Franciszka Hołowaczyk

+ 2014

21.

Urszula Czeczotko

+ 2014

22.

Jadwiga Żyłkiewicz

+ 2015

23.

Helena Kubasiak

+ 2015

24.

Stanisław Dzik

+ 2015

25.

Kazimiera Derybowska

+ 2016

26.

Daniela Gugała

+ 2016

27.

Jerzy Piątek

+ 2017

28.

Halina Piątek

+ 2017

29.

Henryka Korcz

+ 2017

30.

Bolesław Kobylski

+ 2017

31.

Eugenia Pacocha

+ 2018

32.

Janina Sikora

+ 2018

33.

Marianna Jeziorek

+ 2019

34.

Zielińska Teofila

+ 2019

35.

Laskowska Eugenia

+ 2019

36.

Helena Mularczyk

+ 2020

37.

Danuta Troszko

+ 2021

38.

Lucyna Niemirowicz

+ 2021

39.

Jażdżewska Krystyna

+ 2022

adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w piątki w godz. 7.30-16.30