Z woli Bożej, decyzją Biskupa Elbląskiego, Jego Ekscelencji Ks. Bpa Dra Jacka Jezierskiego z dniem 1. lipca 2017 r. urząd proboszcza naszej parafii objął ks. kan. dr Ryszard Milewski (1962)

Święcenia kapłańskie przyjął 10. czerwca 1989 r. w Olsztynie, z rąk J.E.Ks.Bp. Dra Edmunda Piszcza. W latach 1989-1991 pełnił funkcję wikariusza w Reszlu, 1991-1992 - w Olsztynie w parafii Najświętszego Serca Jezusowego, 1992-1995 - w Elblągu, w parafii św. Jerzego. Przez ponad cztery lata (1995-99) piastował urząd proboszcza w Królewie. W latach 1999-2001 odbywał urlop naukowy przeznaczony na finalizację doktoratu w Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uzyskał w KUL tytuł zawodowy magistra teologii oraz stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od 1. lipca 2001 r. do 30. czerwca 2017 r. był proboszczem w Kończewicach. Był ponadto Dziekanem Dekanatu Malbork II, Sędzią Sądu Diecezjalnego.

Obecnie jest Wizytatorem Katechetycznym Dekanatów Malbork II i Nowy Staw, Diecezjalnym Wizytatorem Katechetycznym, wykładowcą katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej oraz Diecezjalnym Koordynatorem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia ds. Funduszu Stypendialnego.

Jest kanonikiem rzeczywistym Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej w Prabutach. Ustanowiony przez Biskupa Elbląskiego Penitencjarzem przy konkatedrze św. Wojciecha w Prabutach.

 

W duszpasterstwie wspierać go będzie mianowany wikariuszem parafialnym ks. mgr Radosław Kostecki

 


 

Duszpasterze pełniący posługę w parafii od roku 1993

 

Proboszczowie:

Ks. mgr lic. Dariusz Kułakowski (8.09.2013-30.06.2017)

Ks. mgr Jerzy Karwat (1.03.2007 - 8.09.2013)

Ks. mgr Jerzy Pawelczyk  (1.08.2005 - 28.02.2007)

ŚP. Ks. prałat Zbigniew Nowak (1.07.1993 - 31.07.2005)

 

Wikariusze:

O. mgr Sławomir Wójcik SSCC  (01.07.2017 - 30.06.2018)

Ks. mgr Zbigniew Kaźmierczak (01.07.2015 - 30.06.2017)

Ks. mgr Marcin Rusiecki (25.08.2013 - 30.06.2015)

Ks. mgr Krzysztof Sękuła (22.08.2011 - 24.08.2013)

Ks. mgr Jarosław Janowicz (24.08.2009 - 21.08.2011)

Ks. mgr Waldemar Prange (1.08.2006 - 23.08.2009)

ŚP. Ks. mgr Jarosław Żuchowski (1.08.2000 - 31.07.2006)

Ks. mgr lic. Krzysztof Banacki (1.07.1997 - 31.07.2000)

Ks. mgr Stanisław Turek (1.07.1995 - 30.06.1997)

O. Dariusz Jankiewicz SVD (1.07.1993 - 30.06.1995)

 

adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w każdy piątek 
w godz. 7.30-16.30

intencje
Program duszpasterski
diecezji elbląskiej 2022