1. Dziś przed kościołem zbieramy ofiary na utrzymanie naszego Wyższego Seminarium Duchownego. Czujemy się odpowiedzialni za stworzenie takich warunków do studiowania, by powołani do kapłaństwa nie chcieli wybierać innych seminariów, lecz pozostali u nas i w przyszłości posługiwali jako kapłani ludowi Bożemu naszej diecezji.
  1. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Odprawiamy je w kościele codziennie o godz. 16.30.
  1. W najbliższy piątek o godz. 16.00 w katedrze w Elblągu odbędą się święcenia diakonatu, a w sobotę o godz. 10.00 święcenia kapłańskie.
    Pamiętajmy w modlitwie o nowo wyświęcanych, aby wytrwali na drodze kapłańskiego powołania – na chwałę Boga i pożytek ludu Bożego.
  1. W sobotę o godz. 15.30 odbędzie się nabożeństwo pokutne i I spowiedź św. dla dzieci z klas III.
  1. W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 11.00 przeżywamy uroczyste dopuszczenie tych dzieci do I Komunii św.
  1. Na stoliku przy wyjściu są wyłożone kartki do zapisania próśb na nowennę do św. Antoniego. Intencje będą odczytane przez 9 kolejnych wtorków. Msza św. składkowa w każdy wtorek będzie odprawiana w tychże intencjach wypisanych przez czcicieli naszego Patrona.

adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu

w każdy piątek w godz. 7.30-16.30