10.04. – 6. Niedziela Wielkiego Postu, C
Niedziela Męki Pańskiej

9.00

- Za zmarłych pochowanych przez Zakład Pogrzebowy „KALIA”

10.30 DPS

- O zdrowie i powrót do pełni sił dla Stefanii

11.00 

++ Władysław, Irena, Marek, Daniel Dzikowie

13.00 Olbrachtowo  

17.00

- Za parafian

11.04.– Poniedziałek

7.00

- O Bożą opiekę, błogosławieństwo i wypełnienie się woli Bożej w życiu ks. Radosława

17.00

++ Helena, Aleksander

12.04. – Wtorek

7.00

+ Grażyna

17.00

- wg intencji czcicieli św. Antoniego

13.04. – Środa

7.00

- Dziękczynna za otrzymane łaski

17.00

- wg intencji ofiarodawcy

************ ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ************

14.04. – Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej

17.00

- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszych kapłanów

17.00

- O świętość życia dla kapłanów: Ryszarda, Dariusza, Zbigniewa, Marka i innych

15.04. – Wielki Piątek

17.00

 Liturgia Męki Pańskiej

16.04. – Wielka Sobota
16/17.04. – Wigilia Paschalna

21.00

- Dziękczynna za sakrament kapłaństwa, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla ks. Ryszarda

21.00

- Dziękczynna za życie i za wiarę

17.04. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, C

6.00

- Za parafian

9.00

+ Rafał Sadowski (greg. 1.)

11.00

- O Boże błogosławieństwo dla Cezarego i rodziny

13.00 Olbrachtowo  

17.00

+ Leszek Badaszewski

18.04. – Poniedziałek Wielkanocny

9.00

+ Rafał (greg. 2.)

11.00

++ Marianna (7. rocz. śm.), Stanisław, Eugeniusz Wyknerowie

17.00

+ Stanisław, Anna, Zenon Przybyszewscy

adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w każdy piątek 
w godz. 7.30-16.30

intencje
Program duszpasterski
diecezji elbląskiej 2022