Już po raz trzeci w Uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami Susza przeszedł Orszak Trzech Króli. 
 
Inicjatywa jasełek ulicznych zrodziła się w 2009 roku w Warszawie. Z biegiem lat w do akcji dołączają kolejne miasta. Rok temu ulicami polskich miast przeszło ok. 520 orszaków. W roku 2018 kolędowych pochodów wyruszyło ponad 640. Misją orszaku jest pielęgnowanie tradycji oraz szerzenie wartości prorodzinnych i wspólnotowych.
 
W naszym mieście obchody święta Trzech Króli rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. Rozalii. Po krótkim przemówieniu wicedziekana dekanatu Susz, ks. kan. Mieczysława Adamczyka, pochód, który rozpoczął król Kacper, wyruszył ulicami miasta, po drodze spotykając królów Melchiora i Baltazara, by wspólnie złożyć dary Świętej Rodzinie w kościele św. Antoniego.
 
Po inscenizacji licznie zgromadzeni mieszkańcy Susza wysłuchali w kościele pięknych kolęd, które przygotowały dzieci ze szkoły podstawowej pod kierownictwem państwa Sitnik. Po koncercie proboszcz parafii św. Antoniego, ks. kan. Ryszard Milewski, złożył serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację tego pięknego wydarzenia, szczególnie pani Danucie Świst-Piotrowskiej koordynującej wszystkie działania oraz Świętej Rodzinie Państwa Włodarskich :)
 
Wzorem lat ubiegłych duży entuzjazm wzbudziły ciasteczka z cytatami Pisma Świętego rozdawane przy wyjściu z kościoła. Dzięki słonecznej pogodzie frekwencja dopisała. W jasełkach ulicznych wzięło udział ponad 200 osób.