W niedzielę 1 lipca 2018 roku Parafia św. Antoniego w Suszu obchodziła jubileusz 25-lecia swojego istnienia.

Została ona powołana do życia przez ks. bpa Andrzeja Sliwińskiego. Powstała w wyniku podziału parafii św Rozalii.

W dniu jubileuszu, który przypadł w niedzielę, Msze święte o godz. 9:00 i 11:00 uświetnił oprawą muzyczną zespół „Powołani” ze wspólnoty „Wieczernik Miłosierdzia” z Nidzicy. Ks. kan. Andrzej Midura, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy, na obydwu Mszach głosił Słowo Boże. Na uroczystość jubileuszową zostali też zaproszeni wszyscy kapłani niegdyś pracujący w parafii św. Antoniego i pochodzący z Susza oraz wszyscy aktualni duszpasterze Dekanatu Susz. Z zaproszenia skorzystali: o. Dariusz Jankiewicz SVD, ks. Krzysztof Banacki, ks. Dariusz Kułakowski, o. Edward Osiecki SVD i ks. Marek Piedziewicz. Wszyscy ww. kapłani łącznie z proboszczem ks. kan. Ryszardem Milewskim o godz. 11:00 uczestniczyli w koncelebrze, której przewodniczył ks. Dariusz Kułakowski. W homilii ks. Andrzej Midura mówił, że nie ksiądz nawraca, ale Bóg przez kapłana nawraca ludzi, że pozwolenie Panu Bogu na działanie daje wielkie owoce. Jako przykład wspomniał o wspólnocie różańcowej rodziców modlących się w intencji dzieci. Prosił o to, żeby dziękować Panu Bogu za kapłanów, których postawił na naszej życiowej drodze, żeby się za nich modlić, żeby być radosnym i odważnym świadkiem wiary.

Na prośbę ks. proboszcza zaproszeni księża, opowiadali o sobie, swojej kapłańskiej drodze. O Edward w swojej wypowiedzi skoncentrował się bardziej na patronach naszych kościołów: św Rozalii i św. Antonim.

Zastępca Burmistrza Susza, p. Zdzisław Zdzichowski i Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Zbigniew Skolimowski, złożyli na ręce proboszcza gratulacje w związku z pięknym jubileuszem, a także kwiaty i upominek w postaci statuetki z dedykacją.

Na zakończenie Mszy ks. Dariusz Kułakowski udzielił uroczystego błogosławieństwa. Po Mszy św. zespół "Powołani" wraz z ks. Andrzejem Midurą wykonali krótki koncert muzycznego uwielbienia Boga i akt oddania Mu naszej parafii, a o. Dariusz Jankiewicz SVD rozdawał obrazki jubileuszowe z okazji 25-lecie kapłaństwa.