W 100 rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej, 13 maja 2017  o godz. 11:00, wyruszyła pielgrzymka piesza do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Łęgiwie.

Ponieważ trasa przebiegała drogami polnymi jej długość się wydłużyła. Pątnicy pokonali ok. 12,5 km.
 
Z Susza wyszło około 50 osób z trzech parafii św. Antoniego, św Rozalii i Matki Bożej Królowej świata w Kamieńcu. Opiekę duszpasterską sprawowali księżą Dariusz Kułakowski i Tomasz Szramowski. W Krzywcu, gdzie grupa zatrzymała się na odpoczynek dołączyło 20 pątników z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Redakach z Księdzem Ryszardem Dębskim.
 
Podczas pielgrzymki zostały odmówione wszystkie części różańca. Rozważania różańcowe, a także konferencję tematyczną poprowadził Ksiądz dziekan D. Kułakowski. Siostry zakonne odśpiewały Godzinki. Organista Szymon Janowski pilotował całą grupę i prowadził śpiew.
 
Wszyscy uczestnicy pieszej pielgrzymki otrzymali okolicznościowe pamiątkowe emblematy.
 
Osoby z Susza i Ulnowa, które nie mogły pójść na pielgrzymkę pieszą, dojechały autokarem.
 
O godz. 16:00 rozpoczęła się Eucharystia koncelebrowana przez wielu kapłanów suskiego dekanatu. Koncelebrze przewodniczył Ks. Bp Jacek Jezierski, który w homilii, przedstawił objawienie Fatimskie w aspekcie historycznym.
Po Mszy św. podczas procesji dookoła kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej była śpiewana litania Loretańska i odmówiona radosna część różańca świętego.
 
Po skończonej uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.