• Weselcie się, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!
  • Św. Antoni z Padwy
    Nie chcę osądzać tego człowieka, bo albo byłem, albo jestem, albo mogę być takim jak on.
  • Św. Antoni z Padwy
    Miłosierdzie wobec ubogich leczy trąd skąpstwa i czyni duszę piękną.
  • Św. Antoni z Padwy
    Miłość jest duszą wiary. Bez miłości wiara umiera.
 
Zapytanie ofertowe:
prace konserwatorskie i restauratorskie
przy dwóch obrazach na drewnianych podłożach
z kościoła parafialnego p.w. Św. Antoniego w Suszu
 
 
zgodnie z PROGRAMEM PRAC
KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH
PRZY OBRAZIE OSTATNIA WIECZERZA Z 1604 ROKU,
OLEJ NA DESCE Z OŁTARZA GŁÓWNEGO
KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANTONIEGO W SUSZU
 
 
ORAZ ZWIASTOWANIE, OLEJ NA DESCE,
Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANTONIEGO W SUSZU
 
 
 
 
 

 
Protokół otwarcia ofert. 
 
 
 
 

adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu

w każdy piątek w godz. 7.30-16.30

icon news
Zapytanie ofertowe:
prace konserwatorskie i restauratorskie
przy dwóch obrazach
na drewnianych podłożach

czytaj więcej...