• Parafialne Wirtualne Czuwanie Adwentowe
  codziennie
  o godz. 20:00
  DOŁĄCZ!
 • Św. Antoni z Padwy
  Nie chcę osądzać tego człowieka, bo albo byłem, albo jestem, albo mogę być takim jak on.
 • Św. Antoni z Padwy
  Miłosierdzie
  wobec ubogich
  leczy trąd skąpstwa
  i czyni duszę piękną.
 • Św. Antoni z Padwy
  Miłość jest duszą wiary. Bez miłości wiara umiera.

Drodzy Parafianie,
podporządkowując się zarządzeniom pomóżmy służbom państwowym chronić nas przed wzrostem liczby zachorowań i zgonów.

Po informacje na temat biegu wydarzeń sięgajmy do pewnych źródeł. Unikajmy mediów komercyjnych: stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, portali internetowych żerujących na sensacji, prowokujących do kłótni, wzbudzających wzajemną nieufność, wręcz strach, żywo zainteresowanych utrzymaniem sztucznie wytworzonego podziału między nami. Często nie wiemy, czyją są własnością, i jakie zamiary wobec nas mają ich właściciele.

Okazujmy wdzięczność i módlmy się za rządzących i wszystkie służby państwowe, medyczne i samorządowe usiłujące zapewnić nam ochronę.

Poczujmy się odpowiedzialni za siebie nawzajem. Być może w sąsiedztwie jest ktoś potrzebujący naszej pomocy.

AKTUALIZACJA: 2020-05-23

Z bólem serca zawiadamiam, że w związku z zaostrzeniem przepisów bezpieczeństwa zmuszeni jesteśmy do znacznych ograniczeń w dostępie do kościoła i posług duszpasterskich:

 1. Msze św. odprawiamy wg ustalonego porządku, z wyjątkiem Mszy św. w DPS.
 1. Wszyscy z wyjątkiem kapłana sprawującego obrzędy obowiązkowo zasłaniamy usta i nos. Maseczkę uchylamy jedynie na przyjęcie Komunii św.
 1. We Mszy św. może uczestniczyć najwyżej 51 osób, wliczając w to celebransa i obsługujących.
 1. Pierwszeństwo do udziału we Mszy św. mają zamawiający daną intencję mszalną. Osoby te powinny przyjść do kościoła odpowiednio wcześniej, zanim wejdą inni chętni.
 1. Miejsca w ławkach zajmujemy w bezpiecznym odstępie: 2 m. (Nie dotyczy osób mieszkających pod jednym dachem.)
 1. Biskup Elbląski udziela dyspensy od obowiązku (pod grzechem ciężkim) osobistego i nabożnego uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej, do 14. czerwca włącznie, następującym osobom:
  a/ chorym,
  b/ zagrożonym chorobą,
  c/ przebywającym na kwarantannie,
  d/ zmuszonym do pracy w niedzielę,
  e/ starszym,
  f/ nie czującym się dobrze,
  g/ tym, dla których nie znajdzie się miejsce w świątyni (trzeba to sprawdzać).
 1. Usiłujmy osobiście uczestniczyć we Mszy św. Transmisje to za mało. Życie Kościoła nie należy do rzeczywistości wirtualnej.
 1. Spowiedź św. w kaplicy adoracyjnej 15 minut przed Mszą św., w niedziele w czasie Mszy św. oraz na indywidualnie umówiony termin. Zachowujemy odstęp 2 m od spowiednika.
 1. Kościół jest otwarty po rannej Mszy św. aż do wieczornej. Przychodźmy do domu Bożego, by rozmawiać z Panem!
 1. W piątki adorujemy wystawiony Najświętszy Sakrament, w ciszy, znów w kaplicy adoracyjnej, od Mszy św. porannej aż do godz. 16.30. Mogą w niej przebywać najwyżej 3 osoby w tym samym czasie, dlatego w chwili wystawienia Najświętszego Sakramentu wierni czekają na zewnątrz, aż kapłan i zakrystian opuszczą kaplicę, a w chwili zakończenia adoracji wierni opuszczają kaplicę, aby mógł do niej wejść kapłan z kościelnym.
 1. Pierwszeństwo do adoracji w wyznaczonych godzinach mają osoby zapisane na listę umieszczoną przy wejściu do kaplicy.
 1. Okazję do przyjęcia Komunii św. mamy po każdej Mszy św. lub nabożeństwie wg następujących zasad:

  a/ Jeśli w kościele jest już 51 osób, ustawiamy przed kościołem kolejkę, tak jak do sklepu czy do apteki – 2 m odstępu pomiędzy osobami.

  b/ Czekamy, aż uczestnicy nabożeństwa wyjdą z kościoła. Wymijamy się w odległości min. 2 m.

  c/ Wchodzimy do kościoła po max. 50 osób, zachowując bezpieczną odległość.

  d/ Po przyjęciu Komunii św. i błogosławieństwie wychodzimy z kościoła, aby mogli wejść następni.

  e/ W ten sposób będziemy udzielali Komunii św. aż do ostatniego chętnego.

 1. Wszelkie wątpliwości odnośnie do ogłaszanych zarządzeń kościelnych (czasami dobór słów ma istotne znaczenie) będę wyjaśniał w rozmowie telefonicznej.
 1. Niech to będzie czas naszego poszukiwania możliwości spotkania się z mądrością i miłością Bożą w lekturze Pisma świętego, w tekstach publikowanych na katolickich portalach internetowych, w transmisjach z nabożeństw, w forach dyskusyjnych prowadzonych pod pieczą katolickich wydawców itp. W Internecie możemy znaleźć głoszone przez znakomitych kaznodziejów nauki rekolekcyjne, katechezy, prezentacje multimedialne, filmy, słuchowiska itp.
 1. Dzielmy się z innymi naszym pragnieniem pełniejszego uczestniczenia w życiu Kościoła, a także bólem i rozczarowaniem, jeśli ze względu na ilość osób przybyłych na nabożeństwo przed nami sami musieliśmy powrócić do domu. Ofiarujmy Panu Bogu nasze cierpienie z tym związane. Tym większa będzie nasza radość, kiedy zostaną usunięte dotkliwe ograniczenia.
 1. Na koniec proszę, byśmy wspierali funkcjonowanie parafii w tym trudnym czasie hojniejszą ofiarą składaną do skarbonek kościelnych bądź przelewaną bezpośrednio na nasze konto bankowe. (TUTAJ) Koszty utrzymania kościoła w obecnej sytuacji nie tylko nie zmalały, ale wręcz wzrosły. Bóg zapłać rozumiejącym to.
 1. Oprócz coniedzielnej Mszy św. za Was wszystkich, polecam Was w codziennej modlitwie o godz. 20.30.
 1. Parafian, których te ograniczenia dotykają szczególnie boleśnie, zachęcamy do duchowego łączenia się z nami dzięki transmisji naszych nabożeństw w Internecie (odpowiedni link znajdziemy TUTAJ oraz otrzymamy na smartfon po przysłaniu nam sms z prośbą o udostępnienie go).

Niech dobry Bóg ma nas wszystkich w swojej opiece!

Wasz proboszcz

 

Szukamy bezpiecznych i możliwie satysfakcjonujących rozwiązań. Niektóre mogą się nie sprawdzić; wówczas będziemy je poprawiać.
Dlatego proszę często zapoznawać się z ogłoszeniami, żeby nie przeoczyć zmian.

 

Podstawowe zalecenia higieniczne dla wiernych i duszpasterzy

 

Poniżej linki do stron, na których znajdziemy dobrą strawę duchową.

www.diecezja.elblag.pl

www.ekai.pl

www.brewiarz.pl

www.episkopat.pl

www.w2.vatican.va

www.gosc.pl

www.katolik.pl

www.wiara.pl

www.radiomaryja.pl

www.tv-trwam.pl

www.spotkaniamalzenskie.pl

www.sychar.org

www.opoka.org.pl

www.stacja7.pl

www.mateusz.pl

www.caritas.pl

www.wsdelblag.pl

www.ewtn.pl

www.opusdei.org

www.oaza.pl

adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w każdy piątek 
w godz. 7.30-16.30

prayersRekolekcje Adwentowe 2020
ONLINE

ogloszenia
Wskazania Biskupa Elbląskiego
na czas epidemii

czytaj więcej...

camera
OGLADAJ
transmisje nabożeństw 
z naszego Kościoła