1. Składamy podziękowania wszystkim, którzy zadbali o świąteczny wystrój kościoła: ofiarodawcom choinek, ozdób, dekoracji ołtarzy, paniom, które wymieniły obrusy ołtarzowe i wszystkim, którzy pod zgodną wodzą ks. Radosława, p. kościelnego i p. Haliny Sąsiadek dopełnili dzieła dekoracji. Dziękujemy także za wszelkie oznaki serdeczności okazane nam, kapłanom, czy to w formie życzeń, czy upominków, czy wreszcie świątecznych kulinariów. Niech dobry Bóg wszelkie dobro hojnie wynagrodzi!

 2. Nabywając ofiarowane parafii choinki złożyliśmy na utrzymanie kościoła ofiary w wysokości 330 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom.

 3. Jutro obchodzimy święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty, a we wtorek świętych Młodzianków Męczenników.

 4. W piątek nie będzie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy za to do udziału w dziękczynno-błagalnym nabożeństwie eucharystycznym kończącym rok kalendarzowy. Odprawimy je na zakończenie wieczornej Mszy św.

 5. 1. stycznia obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Przypominamy o obowiązku uczestniczenia w tym dniu we Mszy św. jak w każdą niedzielę. Odprawiamy je już według nowego porządku czyli:
  9.00 - kościół parafialny,
  10.30 - kaplica Domu Pomocy Społecznej,
  11.00 - kościół parafialny,
  13.00 - kościół filialny w Olbrachtowie,
  17.00 - kościół parafialny.

 6. Od godz. 16.10 celebrujemy nabożeństwo I-sobotnie.

 7. W tym roku wizyta duszpasterska odbędzie się w zmienionej, dostosowanej do warunków pandemii, formie. Do 2. stycznia włącznie możemy przynosić pisemne zaproszenia kapłana do odwiedzenia domu (są wyłożone na stoliku przy wyjściu). Nie przyjmujemy zaproszeń przez telefon ani e-mail. Kolęda rozpocznie się po 6. stycznia, a jej plan zostanie podany w tym właśnie dniu.

adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w każdy piątek 
w godz. 7.30-16.30

intencje
Program duszpasterski
diecezji elbląskiej 2022
icon news
Prace konserwatorskie
przy Grupie Ukrzyżowania

czytaj więcej...