1. Dziś przy wyjściu z kościoła zbieramy do puszki ofiary na opłacenie energii elektrycznej zużytej do ogrzewania ławek w kościele w bieżącym sezonie grzewczym.

  2. We środę o godz. 18.00 w kościele odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zaangażowanych w planowane misterium męki Pańskiej. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziemy na plakatach.

  3. W I piątek i I sobotę miesiąca odwiedzamy chorych z posługą sakramentalną. Przypominamy o konieczności ponowienia zaproszenia kapłana. Można to uczynić telefonicznie bądź przez posłańca.

  4. W I sobotę kwietnia od godz. 16.10 odprawiamy nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Dziewicy.

  5. Zapraszamy do udziału w Gorzkich Żalach, wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu, w niedziele o g. 16.30, i w Drodze Krzyżowej w piątki o godz. 16.30. Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

  6. Caritas proponuje włączenie się w akcję: Paczka dla Ukrainy. Na stoliku zostały wyłożone kartki z instrukcją, której należy przestrzegać bardzo ściśle.

adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w każdy piątek 
w godz. 7.30-16.30

intencje
Program duszpasterski
diecezji elbląskiej 2022
icon news
Prace konserwatorskie
przy Grupie Ukrzyżowania

czytaj więcej...