1. Bardzo dziękujemy ofiarodawcom paczek dla pozostających na Ukrainie pomimo wojny. Caritas naszej parafii skompletowała i wysłała 9 paczek. Zapewniamy, że dobry Bóg każde dobro hojnie wynagrodzi.
 2. Dziękujemy także ks. Radosławowi oraz wszystkim jego współpracownikom, w tym policjantom zabezpieczającym uczestników misterium Męki Pańskiej, które zostało wystawione w miniony piątek na ulicach starego miasta. Ufamy, że to, co mogliśmy obejrzeć, pomogło wszystkim obecnym wejść w tajemnicę Bożej miłości, która objawiła się najpełniej w zbawczej Ofierze Chrystusa Pana.
 3. Dziś Msze św. o godz. 9.00 i 11.00 rozpoczynają się uroczystym wejściem do świątyni na pamiątkę tryumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. W tym celu święcimy palmy, by nieść je ku czci Chrystusa. Natomiast Mszę św. o godz. 17.00 poprzedzają Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, więc nie będzie poświęcenia palm.
 4. Przy wyjściu z kościoła możemy składać ofiary na nowy paschał, kwiaty do ołtarza i dekorację Grobu Pańskiego.
 5. Jutro po Mszy św. wieczornej czyli od godz. 17.30 chcemy budować w kościele Ciemnicę i Boży Grób. Potrzeba będzie rąk do pracy. Liczymy zwłaszcza na młodzież, która przyjęła w ostatnich latach sakrament bierzmowania i na mocy tego sakramentu chce czynnie uczestniczyć w życiu i misji Kościoła. Liczymy także na kandydatów do bierzmowania.
 6. W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna będzie tylko we wtorek.
 7. Zachęcamy serdecznie do takiego ułożenia sobie zajęć w najbliższych dniach, by wszystkie prace porządkowe w domach zakończyć do czwartku wieczór. Świętowanie Paschy zaczyna się już w tym dniu i trwa nieprzerwanie przez całe trzy dni, aż do wieczora Niedzieli Zmartwychwstania.
 1. Na Mszę św. Wieczerzy Pańskiej, zapraszamy w Wielki Czwartek o godz. 17.00. Na zakończenie nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy, potem krótka adoracja w ciszy i Gorzkie Żale, cz. I. Następnie adoracja w ciszy do godz. 21.00.
 1. W Wielki Piątek Męki Pańskiej zachowujemy post ścisły, to znaczy: każdy, kto ukończył 14 lat, powstrzymuje się od potraw mięsnych, a ponadto osoby pełnoletnie, które nie ukończyły jeszcze 59 lat, spożywają w ciągu dnia tylko jeden posiłek do syta.
 2. O godz. 9.00 w Wielki Piątek zapraszamy do wspólnego odmówienia w kościele tzw. „ciemnej jutrzni”.
 3. W ciągu dnia od godz. 9.00 będziemy adorować Najświętszy Sakrament w Ciemnicy. W ciszy można odmawiać Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, czytać Pismo św. lub po prostu trwać w milczeniu przed Panem.
 4. O godz. 11.45 odśpiewamy Gorzkie Żale, cz. II, o 12.00 odprawimy Drogę Krzyżową, a o 15.00 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, rozpoczynając tym samym Nowennę przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
 5. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się w Wielki Piątek o godz. 17.00. Na zakończenie przeniesiemy prawdziwe Ciało Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do Grobu i - po krótkiej adoracji w milczeniu - odśpiewamy Gorzkie Żale, cz. III. Adorację kontynuujemy do g. 21.00.
 1. W Wielką Sobotę o godz. 9.00 zapraszamy znowu na „ciemną jutrznię”.
 2. Od godz. 9.00 adorujemy Najświętszy Sakrament w Grobie Pańskim.
 3. Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych będzie się odbywać tym razem w kinie od godz. 10.00 do 14.00 co godzinę. Ponadto w Domu Pomocy Społecznej o godz. 9.30, w Różnowie o godz. 9.45, w Michałowie o godz. 10.00, a w Olbrachtowie o godz. 10.15.
 4. O godz. 15.00 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie kościół będzie zamknięty w celu posprzątania i przygotowywania na nocną liturgię Wigilii Paschalnej.
 1. Święta Noc Zmartwychwstania Pana rozpocznie się o godz. 21.00 liturgią światła przed kościołem. Tam się zgromadzimy i dopiero potem, za paschałem wszyscy wejdziemy do kościoła. - Zwracamy na to szczególną uwagę, by nikt nie wszedł do kościoła przed kapłanem niosącym zapalony paschał.
 2. Msza św. rezurekcyjna zostanie odprawiona o godz. 6.00.
 1. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego. Nie będzie w tym dniu Mszy św. w Domu Pomocy Społecznej ani w Olbrachtowie. Przed kościołem będziemy składać ofiary na utrzymanie Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie.
 1. Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, przekazanym nam przez św. Faustynę, przez całą Oktawę Wielkanocną o g. 16.30 kontynuujemy w kościele wspólne odprawianie Nowenny do Miłosierdzia Bożego.

adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w każdy piątek 
w godz. 7.30-16.30

intencje
Program duszpasterski
diecezji elbląskiej 2022
icon news
Prace konserwatorskie
przy Grupie Ukrzyżowania

czytaj więcej...