1. Dziś o godz. 11.00 dwadzieścioro pięcioro dzieci z naszej parafii przystępuje do I Komunii św. Otaczamy je, i ich rodziny, modlitwą, aby umiłowały życie w ustawicznym stanie łaski uświęcającej, która jest warunkiem godnego przystępowania do Komunii św., a tym samym trwania w jedności ze Świętym Bogiem.
  1. Jutro przypada uroczystość patronalna naszej parafii, a tym samym możliwość uzyskania odpustu zupełnego za nawiedzenie naszego kościoła, odmówienie w nim „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, przystąpienie do Komunii św., modlitwę w intencjach Ojca św. oraz wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego. Korzystajmy z tej łaski. Główna Msza św. z kazaniem odpustowym zostanie odprawiona o godz. 17.00; kaznodzieją będzie ks. Janusz Wilczyński, pallotyn, proboszcz z Gorynia, były duszpasterz polonijny.
  1. W czwartek obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała. Przypominamy, że w tym dniu jesteśmy zobowiązani do nabożnego uczestniczenia we Mszy św., jak w każdą niedzielę roku. Zaniedbanie tego byłoby grzechem ciężkim. Nie mamy natomiast obowiązku uczestniczenia w procesji eucharystycznej. W minionych latach wielu parafian postępowało dokładnie odwrotnie: udział w procesji traktowało jako usprawiedliwienie nieobecności na Mszy św. Traktujmy procesję jako sposobność do publicznego wyrażenia naszej czci i miłości wobec Boga obecnego pośród swojego ludu w Najświętszym Sakramencie. Z tego samego powodu umieśćmy symbole religijne w oknach, zwłaszcza przy trasie procesji. 
  1. Bardzo prosimy o mobilizację i pomoc w przygotowaniu ołtarzy w tych samych miejscach, co przed wybuchem zarazy. 
  1. Procesja wyruszy sprzed kościoła św. Rozalii ok. godz. 10.30. Po dojściu do naszego kościoła zostanie odprawiona Msza św.

 

MDZiR A3 2022 ILAWA

adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w miesiącach zimowych
w piątki w godz. 7.30-16.30

intencje
Program duszpasterski
Kościoła w Polsce
na rok 2022/2023