20.03. – 3. Niedziela Wielkiego Postu, C

9.00

- Za parafian

11.00

++ Daniela, Władysław Gugałowie, Renata Grzechowiak, rodzice ze stron obojga małżonków

13.00 Olbrachtowo

+ Franciszka

17.00

+ Jan Świtalski

21.03.– Poniedziałek

7.00

 

17.00

++ Teodor, Jadwiga, Leszek Osieccy

22.03. – Wtorek

7.00

 

17.00

wg intencji czcicieli św. Antoniego

23.03. – Środa

7.00

 

17.00

+ Janina Gielnik (30. dzień po śmierci)

24.03. – Czwartek

7.00

+ Marian Markowski (30. dzień od śmierci)

17.00

++ Wiktoria, Tadeusz Mieżyńscy

25.03. – Piątek, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

7.00

 

17.00

+ Paweł

26.03. – Sobota

7.00

+ Andrzej Marcinkowski (30. dzień od śmierci)

17.00

- Dziękczynna za wytrwanie w wierze przez 90 lat życia Janiny

27.03. – 4. Niedziela Wielkiego Postu, C

9.00

- O łaskę stanięcia w prawdzie dla osób, które bez przeszkód do zawarcia małżeństwa pozostają w związkach niesakramentalnych

11.00

++ Maria Romana Patalon, Jan Włodarski (17. rocz. śmierci)

13.00 Olbrachtowo

++ z rodziny Pyzów

17.00

- Za parafian

adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w każdy piątek 
w godz. 7.30-16.30

intencje
Program duszpasterski
diecezji elbląskiej 2022