01.01. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

9.00

- Za parafian

11.00 

+ Ludwik Kołecki (Msza św. od uczestników pogrzebu)

13.00 Olbrachtowo - O zdrowie i Boże blogosławieństwo w 65 rocznicę urodzin

17.00

++ Stefania i Bronisław Kosiewscy

02.01. – Poniedziałek

7.00 -
17.00 + Hanna Mączyńska (Msza św. od uczestników pogrzebu)

03.01. – Wtorek

7.00

+ Henryka Kalinowska (1. r. śm.)
17.00 + Ludwik Kołecki (Msza św. od uczestników pogrzebu w 30 dniu po pogrzebie)
17.30 - Nowenna za przyczyną św. Antoniego

04.01. – Środa

7.00

-

17.00

-

05.01. – Czwartek, pierwszy czwartek miesiąca

7.00

-

17.00

+ Adam Mazur (Msza św. od uczestników pogrzebu)

06.01. – Piątek, Uroczystość Objawienia Pańskiego

7.00

-

9.00 + Adam Dobrzański  (Msza św. od uczestników pogrzebu w 30 dniu po pogrzebie)
11.00 - Za parafian
13.00 Olbrachtowo  

17.00

+ Leokadia Kozaczuk  (Msza św. od mieszkańców bloku Mickiewicza 3)

07.01. – Sobota, pierwsza sobota miesiąca

7.00

 + Ludwik Kołecki (Msza św. od uczestników pogrzebu)

16.10 - Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca
17.00 - O zgodę w naszych rodzinach, aby stawały się prawdziwymi szkołami miłości, zwłaszcza dla młodego pokolenia

08.01. – Niedziela, Święto Chrztu Pańskiego

7.00 + Teresa Kil, ++ Ryszadr, Olgierd Bujwid

9.00

- O radość życia wiecznego dla zmarłych w ostatnim czasie. Msza św. od firmy pogrzebowej KALIA

11.00

++ Władysława i Jan Klimkowscy; + Franciszek Nalerski

13.00 Olbrachtowo  -

17.00

+ Waldemar Tomczyk (Msza św. od uczestników pogrzebu)

adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w piątki w godz. 7.30-16.30

intencje
Program duszpasterski
Diecezji Elbląskiej 
na rok 2024